Inscripció

[ACTUALITZACIÓ: INSCRIPCIONS TANCADES / ACTUALIZACIÓN: INSCRIPCIONES CERRADAS]

[Informació en català, castellano, english]

Hem obert el termini d’inscripció! S’obre avui, 9 d’abril, i finalitza el dia 1 de maig.

Les places són limitades i s’acceptaran les sol.licituds de participació per ordre d’inscripció. Us recordem que la trobada és per a dones, bolleres i trans vinculades a la Xarxa Ma(g)dalena. Si no estàs vinculadx a aquesta xarxa però practiques T.O. des d’una perspectiva feminista, ets benvingudx igualment. Et convidem a consultar el programa perquè vegis quins són els objectius, estructura, temes que volem treballar…

Us recordem també que la trobada serà totalment autogestionada. Farem algunes kafetes per aconseguir fons per tal que totxs estigueu còmodxs durant la trobada però tota aportació extra és benvinguda. Per això hem habilitat el número de compte IBAN: ES64 1491 0001 2920 3931 4824 / BIC: TRIOESMMXXX (Triodos Bank), per si el teu col.lectiu, entitat o tu mateixx voleu col.laborar a nivell financer. Per qualsevol altre tipus de col.laboració pots escriure a magdalenasbcn@gmail.com.

Entra al formulari (en català, castellà i anglés)

formulari

Us hi esperem!

————————–

¡Hemos abierto el plazo de inscripción. Se abre hoy, 9 de abril, y finaliza el día 1 de mayo.

Las plazas son limitadas y se aceptarán las solicitudes de participación por orden de inscripción. Os recordamos que el encuentro es para mujeres, bolleras y trans vinculadas a la Red Ma(g)dalena. Si no estás vinculadx a esta red pero practicas T.O. desde una perspectiva feminista, eres bienvenidx igualmente. Te invitamos a consultar el programa para que veas cuáles son los objetivos, estructura, temas que queremos trabajar…

Os recordamos también que el encuentro será totalmente autogestionado. Haremos algunas kafetas para conseguir fondos para que todxs estéis cómodxs durante el encuentro pero toda aportación extra es bienvenida. Por eso hemos habilitado el número de cuenta IBAN: ES64 1491 0001 2920 3931 4824 / BIC: TRIOESMMXXX (Triodos Bank), por si tu colectivo, entidad o tú mismx queréis colaborar a nivel financiero. Para cualquier otro tipo de colaboración puedes escribir a: magdalenasbcn@gmail.com

Entra en el formulario (en catalán, castellano e inglés)

formul

¡Os esperamos!
———————-

The enrolling process is open! You can enroll from today, 9th of april, on until the 1st of May.

Vacancies are limited and request forms to participate will be accepted in order of arrival. We want to remind you this encounter is for women,dykes and trans linked to the Ma(g)dalena Network. If you are not connected to this Network but use T.O. from a feminist perspective, you´re as well welcome. Please check the programme so that you can see which the objectives and structure are, as well as the topics we wanna work on and so on.

We also remind you about the fact that this gathering will be completely self-managed. We´ll be organizing some “kafetas”(a sort of party/gathering with concerts etc.) in order to get fund so that everybody will have a pleasant and comfortable stay. Any contribution will be of course welcome. That´s why we´ve opened the following account IBAN: ES64 1491 0001 2920 3931 4824 / BIC: TRIOESMMXXX (Triodos Bank), in case you or your group, organization etc. want to collaborate financially. Any other collaboration you may want to offer please write to: magdalenasbcn@gmail.com.

Enter the form (in catalan, spanish and english)

form

We’re looking forward to meeting you all!!!